grūsti

grūsti
3 grū́sti, -da (-džia K), -do (-dė) tr. 1. trinti, smulkinti, malti: Aš grū́du kruopas Skp. Su grūdekliu (krušekliu) grū́džiu aš grūdus J. Grū́sk kanapius su kruštuviu J. Miežius grū́sti K. Grucė grūsti nuobodus darbas Ukm. Eik košę grū́sti Skr. Kanapių aliejų grūsdavo grūstuviu akmeninėse piestose Ig. Kiaulėm grūdau bulbes Mrk. Meškutė grūdžia ir mala JV31. 2. daužyti: Teip grū́da duris vaikai Vrn. | Veršiukas grū́džia grū́džia tešmenį – ir vis neprižinda Gs. 3. mušti, kankinti, varginti: Kam grū́dat mergšę – mušimu vis tiek neišmokysit! Pns. Kam tep grū́džiat tą vaiką? Alk. Grū́sk jam į panosę! Bd. Kaip aš imsiu tave grūsti, imsi dūdą pūsti JD460. 4. kišti, dėti, kimšti, murdyti: Kietai grūda šiaudus į maišą Jnšk. Kaip grūdo ožkytė karštą čepelnyką vilkui gerklėn, ir išdegino gomurį BsPII327. Šiandien krautuvėj labai grū́do Gs. | Grū́da ir grū́da į tuos namus pinigus Plv. Mūsų raudukas baisiai rajus – kad ans grū́da, kad grū́da (ėda)! Lkv. Grūsk ir grūsk kai tam velniui į gerklę Slč. | prk.: Jonis kad grū́da, kad grū́da (nelabai padoriai kalba), o kaip aš pasirodžiau, ir nutilo Kal. 5. nešti, vežti, gabenti: Kur grū́di javus, gal parduoti? Srv. | refl. tr.: Kas turėjo sylą, grū́dosi, vežėsi medžių – rūmus susivežė Srv. 6. varyti, vyti: Kur tu ten grū́di tais žąsis? Gs. Negrū́sk teip karvių – da koją išsisuks! Bsg. Grūsk jį laukan J.Jabl. Nelengva yra grūsti laivą priš vėją Plng. Grū́da kariuomenę atgal visu frontu . Grū́da visus į vieną stubą gyvent Nm. Aš jį kada kap grū́siu, tai net velniai juoksis! Mrs. | refl. tr.: Jaunieji grūdos tekini gyvolius jau netol namų Žem. 7. refl. veržtis, vykti, lįsti, lipti: Minia grūdosi siauroje gatvės vagoje, maldama pajuodusį sniegą . Piemenukas, šmaukšėdamas botagu, skirstė besigrūdančias avis J.Balt. Smalsuoliai aplink langus grūdosi, stiebėsi pasižiūrėti jaunųjų P.Cvir. Kad ėmė žmonės grūstis oran, tai net pečiaĩs! Ds. Neprieteliai grūdės į jų kraštą S.Dauk. Šituo keliu dabar mažai važiuoja, per ežerus grū́dasi Mlt. Dabar, viso nustojus, turiu po svietą grūstis . Kur grū́dies ant kojų! Dglš. 8. refl. triukšmauti, belstis, šėlti, trankytis: Nesigrū́skit, vaikai, prie svetimo žmogaus! Alv. Jau tau tai sarmata su vaikais grū́stis! Trgn. Tu šiandien tik grū́dies, o darbo nedirbi Ktk. Vaikai, ar neisit gult nesgrū́dę! Mrs. Ko grū́datės – gal diržo seniai nematėt? Mlt. Grū́das kap Morkus po peklą Mrc. 9. refl. kergtis: Kumelė grū́dasi Alv. Šunes grū́dasi Dv. \ grūsti; antgrūsti; apgrūsti; atgrūsti; įgrūsti; išgrūsti; nugrūsti; pagrūsti; pargrūsti; pergrūsti; pragrūsti; prigrūsti; sugrūsti; užgrūsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • grūsti — 1 grūsti, sta, do žr. grusti: Aš grūstu (į verksmą), t. y. graudulys mane ema J. Grūsta širdis mano, t. y. daros graudi J. Negrūsk rūtas skindama, neverk vainikėlį pindama SkrT …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grūsti — vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • grusti — grùsti, gruñda (grudžia J), grùdo intr. J.Jabl liūsti, graudintis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grūsti — 2 grūsti, grūdžia, grūdė (?) tr. graudinti: Aš tave grūdžiu, t. y. graudžiais žodžiais vedu į graudumą J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grūstis — grūsti̇̀s dkt. Stotyjè bùvo didžiáusia grūsti̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • grustinė — grustìnė sf. (2), grūstìnė (2) GK1934,84 1. Kos33 perlinės kruopos, grucė. 2. Vkš kruopienė, kruopų sriuba …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grūstiniai — grūstìniai sm. pl. (2) 1. Š, Kv miežinės grūstos kruopos. 2. valgis, pagamintas iš juodos duonos ir kanapių, sugrūstų kartu: Privalgysi grūstìnių, tai nors atsigersi Trgn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kriušti — 1 kriùšti, a, o 1. tr. grūsti piestoje, kad nusitrintų grūdų luoba, kad suminkštėtų plunksnos: Kriuštienę kriùšti KI563. Reikia kriùšti miežių, kad norime grucės virti Skr. Mano duona iš nekriuštų grūdų, nesijotų, nenėkotų Vaižg. Iš šoblinių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grūstuvas — grūstùvas sm. (2) 1. K kuoka, buožė piestoje kam nors grūsti: Grūstuvù grūda kanapes ar sėmenis grūstuvė[je] Žd. Grūstuvù bulbas maigai, kurgi kočėlą nudėjai? Skdt. Atnešk grūstuvą kopūstam Bd. Stovi pastatyti keletas piestų su grūstuvais rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krušti — 1 krùšti, a ( ia, kruñša), o ( ė) 1. tr. R182, MŽ242, N, K, NdŽ, Ak, Ukm grūsti piestoje grūdus, kad nukristų luobos: Krušia miežius, bus kruopų Ldk. Krùškite krušinį, grucę, grūdus malti putrai J. Nekruštų miežių prastos kruopos Užp. Kviečiai …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”